Енергийни услугиПрофесионален Енергиен мениджмънт

  • Ефект от прилагане на мерките:
  • 10 – 25%ЕФЕКТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Енопта предоставя корпоративна услуга по професионален енергиен мениджмънт, която включва:

  • дистанционен мониторинг на потреблението на отделните консуматори;
  • дистанционно управление и ежедневна пренастройка на параметрите на консуматорите спрямо климатични условия, заетост и т.н.
  • въвеждане на „бързи мерки“ за автоматизация;
  • регулярни подобрения с цел допълнителна оптимизация;
  • икономическа оценка и планиране на допълнителни проекти за енергоспестяване;
  • търговия с електроенергия.

Чрез централизирана платформа и значителна телекомуникационна инфраструктура управляваме дистанционно над 70 училища, детски градини, общини и сгради с публично предназначение в цялата страна. Достигнатите икономии са в размер над 500 000 лв./сезон (2013).

Вижте част от нашите проекти →