Техническа поддръжкаСлаботокови системи

Енопта предлага превантивна поддръжка и текущ ремонт на всички слаботокови системи в една сграда. Компанията ни определя график на посещение или локира екип на място. Поддържаните от нас системи са:

 • Контрол на достъпа
 • Пожароизвестяване
 • Видеонаблюдение
 • Оповестителни система
 • Озвучителни система
 • СОТ системи
 • Паркинг системи
 • Аварийно и евакуационно осветление

Познаваме добре системите на Siemens, Bosch, Innerange, Paradox и др. Като част от дейностите извършваме:

 • профилактична / превантивна (preventive) поддръжка съгласно изискванията на клиента, производителя и националното законодателство
 • реакция при аварийни ситуации при договорени параметри (SLA)
 • текущ ремонт, оптимизации и преконфигуриране на системите

Процес на ескалация

 • 1

  Регистриране на проблема в Helpdesk системата на Енопта.

  Отдалечена диагностика (където е приложимо) или посещение на място.

 • 2

  Отстраняване на проблема без влагане на допълнително оборудване или организация на закупуване и ремонт/подмяна.

 • 3

  Осигуряване на фирмата монтирала оборудването на обекта.

За да осигури високо качество на обслужване Енопта предоставя: Helpdesk система за проследяване на заявки и платформа за оценка на работата ни и обратна връзка.