Техническа поддръжкаПожароизвестяване

Енопта разполага с национален сертификат за обслужване на пожароизвестителни системи. Компанията ни предлага месечна поддръжка съгласно наредба № Iз-3147 от 12 декември 2011 и най-високо ниво на отговорност и качество на предоставяната услуга. В обхвата от дейности влизат: проверка на панела на централата, проверка на сигнализатори, тестване на пожароизвестителни датчици и дизел генератори.

Част от производителите, с които работим са Siemens, Bosch, Teletek, Унипос и др.
Енопта извършва:

 • профилактична / превантивна (preventive) поддръжка съгласно изискванията на клиента, производителя и националното законодателство
 • реакция при аварийни ситуации при договорени параметри (SLA)
 • текущ ремонт, оптимизации и преконфигуриране на системите

Процес на ескалация

 • 1

  Регистриране на проблема в Helpdesk системата на Енопта.

  Отдалечена диагностика (където е приложимо) или посещение на място.

 • 2

  Отстраняване на проблема без влагане на допълнително оборудване или организация на закупуване и ремонт/подмяна.

 • 3

  Осигуряване на фирмата монтирала оборудването на обекта.

За да осигури високо качество на обслужване Енопта предоставя:
Helpdesk система за проследяване на заявки и платформа за оценка на работата ни и обратна връзка.