Енергийни услугиЕнопта развива порфтолио от услуги в две основни направления - Енергийни услуги и Техническа поддръжка на сградни системи.

Енергийни услуги компанията развива успешно благодарение на екип от инженери и добър поглед върху съвремените технологии и тенденции. Енопта поставя фокус върху енергоспестяване, енергиен мониторинг и мениджмънт. Научете повече от тук: