Енергийни услугиЕнергиен мониторинг

Режийните разходи в една верига магазини, бензиностанции, община или фирма с множество обекти изискват детайлен поглед. За правилно управление на ресурсите важи принципа, че решения не могат да бъдат взети без детайлна картина.

Енопта предоставя иновативна облачна услуга (Energy Monitoring Cloud) за енергиен мониторинг, при която компанията ни изгражда инфраструктура за събиране на данни и предоставя достъп до нея срещу месечна такса. В услугата влизат:

 • Сигурно съхранение на данните и регулярен backup
 • Регулярни ъпдейти и нови справки
 • Пълна техническа поддръжка (off-site и on-site)
 • Business intelligence
 • Експорт/интеграция с ERP, CRM и т.н.
система за енергиен мониторинг, платформа за енергиен мониторинг

Чрез предоставяният инструмент клиента:

 • Следи и анализира консумация по обекти, коснуматори, месеци, дни, часове и т.н.
 • Сравнява консумация по консуматори
 • Следи за отклонения в консумацията от нормални норми
 • Следи за постигнати цели за спестяване;
 • Използва измерената енергия за ценообразуване (например при приготвяне на храна) и др.;
 • Изготвя репорти и изпраща автоматично в PDF до определени служители.

енергиен мониторинг
Примерни справки