Енергийна ефективностESPC и договори с гарантиран резултат (ЕСКО)

Енопта предлага въвеждане на енергоспестяващи мерки с гарантиран резултат по ЕСКО (ESCO) модел.

След детайлен енергиен анализ на сградата и възможностите за спестяване Енопта инвестира в мерки, като самата инвестиция бива изплащана от клиента чрез постигнатите икономии.

Като технологична компания Енопта инвестира в подмяна на съоръжения, въвеждане или надграждане на BMS, подмяна на осветление, добавяне на „умни“ щори, oптимизиране на ОВиК (HVAC) съоръженията, смяна на енергоносител и др. (виж секция Въвеждане на енергоспестяващи мерки)

Енопта предлага успешно и т. нар. ESPC (energy savings performance contracting) при който компанията ни споделя спестеното със собственика на сградата, като база за изплащане на вложените от нас инвестиции.


Решения по индустрии:
 • # Офис сгради →

  Решения за по-ефективни и устойчиви офис сгради

 • # Общини →

  Решения за стратегическо подобряване на енергийната ефективност

 • # Училища →

  Финансиране и прилагане на енергоспестяващи мерки в детски заведения

 • # Складове →

  Решения за управление и въвеждане на интелигентни технологии

 • # Търговски вериги →

  Енергиен мониторинг и централизирано управление