Енергийни услугиВъвеждане на енергоспестяващи мерки

 • Ефект от прилагане на мерките:
 • 10 – 30%ИКОНОМИЯ
  НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.
 • 15 – 35%ИКОНОМИЯ
  НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ.

Енопта работи за повишаване на енергийната ефективност и по-ниски режийни разходи на своите клиенти. Компанията анализира, изготвя икономическа оценка, проектира и въвежда енергоспествящи мерки в зависимост от спецификата на клиента и неговото потребление. Част от мерките, които прилагаме са:

 • Имплементиране, преработване или подобряване на система за сградна автоматизация (BMS) и управление на ОВиК съоръжения.
 • Подмяна на осветление и въвеждане на интелигентни системи за управлението му.
 • Преработка на ОВиК съоръжения (абонатни станции, чилъри, конвектори, помпи) с цел по-висока ефективност.
 • Въвеждане на интелигентни щори.
 • Добавяне на възобновяеми източници.
 • Саниране и подмяна на дограма.
 • Подмяна на енергоносители (газ, метан, пелети).
 • Отдалечено управление на консуматорите (Eнергиен мениджмънт).
 • Когенерация.
 • Добавяне на енергоефективно фолио за стъкла.
 • Административни мерки насочени към гости и служители.
 • Мерки свързани с предназначението на сградата и др.

Нашата цел е постигане на максимални резултати с минимални усилия без да бъде нарушаван комфорта на обитателите.

Процес на работа

Компанията ни предлага гъвкави модели на изпълнение и финансиране, чрез европейски програми, фондове, с ЕСКО (ESCO) или ESPC (Energy Savings Performance Contracts) договор и др. За повече информация проверете раздел Енергийна ефективностРешения по индустрии:
 • # Офис сгради →

  Решения за по-ефективни и устойчиви офис сгради

 • # Общини →

  Решения за стратегическо подобряване на енергийната ефективност

 • # Училища →

  Финансиране и прилагане на енергоспестяващи мерки в детски заведения

 • # Складове →

  Решения за управление и въвеждане на интелигентни технологии

 • # Търговски вериги →

  Енергиен мониторинг и централизирано управление