Техническа поддръжкаЕлектрически инсталации

Енопта извършва превантивна поддръжка и текущ ремонт на електрически инсталации и системи. В това число обслужване на ГРТ и ЕРТ, аварийни захранвания, дизел генератори, СКС, осветление и др. Компанията ни подсигурява персонал или локиране екип на място на обекта за ежедневно обслужване на съоръженията.
Енопта извършва:

 • профилактична / превантивна (preventive) поддръжка съгласно изискванията на клиента, производителя и националното законодателство;
 • реакция при аварийни ситуации при договорени параметри (SLA) или разполагане на екип на място;
 • текущ ремонт, оптимизации и преконфигуриране на системите.

Процес на ескалация

 • 1

  Регистриране на проблема в Helpdesk системата на Енопта.

  Отдалечена диагностика (където е приложимо) или посещение на място.

 • 2

  Отстраняване на проблема без влагане на допълнително оборудване или организация на закупуване и ремонт/подмяна.

 • 3

  Осигуряване на фирмата монтирала оборудването на обекта.

За да осигури високо качество на обслужване Енопта предоставя Helpdesk система за проследяване на заявки и платформа за оценка на работата ни и обратна връзка.