Енергийна ефективност по сегменти • # Офис сгради →

  Решения за по-ефективни и устойчиви офис сгради

 • # Общини →

  Решения за стратегическо подобряване на енергийната ефективност

 • # Училища →

  Финансиране и прилагане на енергоспестяващи мерки в детски заведения

 • # Складове →

  Решения за управление и въвеждане на интелигентни технологии

 • # Търговски вериги →

  Енергиен мониторинг и централизирано управление


Офис сгради

 • Ефект от прилагане на мерките:
 • 22%ЛЯТО
 • 28%ЗИМА

България е първо място в ЕС по енергиен интензитет на икономиката, което говори красноречиво за ниската енергийна ефективност в страната ни.

Енопта оценява потенциала и възможностите на собствениците на офис сгради да намалят своето енергопотребление с 20 до 40%.

За този пазарен сегмент компанията ни предлага:

 • Оптимизация на съществуващите консуматори
 • Събиране на данни за сградите на ниво етаж/зона/консуматор с цел ясна визия за потреблението.
 • Подмяна на съоръжения и осветление.
 • Надграждане на системите.
 • Професионален енергиен мениджмънт и ежедневна пренастройка с цел оптимална консумация.

Научете повече в секция Въвеждане на Енергоспестяващи мерки

Учебни заведения

 • Ефект от прилагане на мерките:
 • 2 600 лв/м.СРЕДНА
  ИКОНОМИЯ УЧИЛИЩЕ
 • 1 450 лв/м.СРЕДНА
  ИКОНОМИЯ ДЕТСКА ГРАДИНА

Енопта е водещата компания в България за енергиен мениджмънт и управление на абонатни станции на училища и детски градини. Към момента компанията ни управлява над 60 обекта на територията на София, Пловдив и Бургас. Чрез machine-to-machine комуникация (M2M) и специализирана платформа ние следим температурните промени и състоянието на абонатните станции във всеки един момент.

Посредством ежедневна пренастройка сезонно пестим на Българските учебни заведения над 500 000 лв. от разходите за топлоенергия, подобрявайки тяхната енергийна ефективност с между 20 и 50%.

Търговски вериги

Разходите за режийни разходи в една типична търговска верига варират между 10 и 20% от общите разходи. Независимо от това търговските вериги нямат изчерпателен и детайлен поглед върху този разход.

Енопта предлага подобряване на енергийната ефективност в търговски вериги чрез система за енергиен мониторинг, която предоставя детайлна информация за консумацията в цялата верига всеки момент. Чрез индивидуално изградена национална/регионална инфраструктура за клиента Енопта обхваща всички обекти и доставя решение до ключ. Възможна е интеграция с ERP системата на клиента.

1. Енергиен мониторинг в търговски вериги
енергиен мониторинг
2. Енергийна ефективност в търговски вериги

Енопта предлага консултантски дейности и прилагане на енергоспестяващи мерки в търговски вериги, както и въвеждане на централизирано управление на обектите през облака.

Общини и държавен сектор

Като част от националните индикативни цели общините и държавните структури са задължени да работят за намаляване на своята консумация. Енопта помага на публичния сектор да изгради и приложи цялостна стратегия и политика за повишаване на енергийната ефективност. След точна оценка и анализ на сградите, съоръженията и консумацията ние предлагаме:

 • мерки чрез които общината/структурата ще бъде по-енергийноефективна;
 • икономическа оценка на тези мерки;
 • осигуряване на финансиране (европейско, банково, по ЕСКО модел);
 • прилагане на мерките;
 • енергиен мениджмънт за целия период на договора и допълнителни икономии от оптимизации;
 • излизане на свободния пазар на електроенергия.

На енергийна оптимизация подлежат общински сгради, спортни комплекси, улично и парково осветление, училища, градини и др.

Складове

 • Ефект от прилагане на мерките:
 • 10 – 40%ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Енопта има няколко успешни проекта свързани с оптимизацията на енергопотреблението в складове. Оптимизирането на съоръженията и ежедневния енергиен мениджмънт през летния и зимния сезон осигуряват значителен процент икономии.

Подмяната на осветлението и инсталирането на система за интелигентно управление имат ключова роля. Въвеждането на иновативни решения в този сегмент спомага за още по-значим ефект.