Техническа поддръжкаBMS системи

Енопта поддържа системите за сградна автоматизация (BMS) на голяма част от своите клиенти. Компанията работи успешно със SCADA системите на Schneider Electric, Siemens и Honeywell. Нашият опит и познания както на софтуерно, така и на ниво полево оборудване ни правят доверен партньор.

Енопта извършва:

 • профилактична / превантивна (preventive) поддръжка съгласно изискванията на клиента и производителя;
 • реакция при аварийни ситуации при договорени параметри (SLA);
 • текущ ремонт, оптимизации и преконфигуриране на системите.

Процес на ескалация

 • 1

  Регистриране на проблема в Helpdesk системата на Енопта.

  Отдалечена диагностика (където е приложимо) или посещение на място.

 • 2

  Отстраняване на проблема без влагане на допълнително оборудване или подаване на оферта и организация на закупуване и ремонт/подмяна.

 • 3

  При невъзможност за отстраняване осигуряване на фирмата монтирала оборудването на обекта.

За да осигури високо качество на обслужване Енопта предоставя Helpdesk система за проследяване на заявки и платформа за оценка на работата ни и обратна връзка.